28. mai 2020

Personalități ale Ținutului Neamț (XXXVIII). Teodor Nicolau, naturalist și om de ştiinţă


S-a născut la Tîrgu Neamț, la 9 februarie 1863. Cursurile primare la Școala Domnească apoi la Iași unde urmează Seminarul „Veniamin Costache” și Facultatea de Științe, avându-l profesor pe Gr. Cobălcescu. După terminarea studiilor, în 1889, devine profesor la Brăila şi la Liceul Internat din Iaşi.[1] În 1896 primește o bursă din partea Academiei Române la Universitatea din Leipzig, specializîndu-se în mineralogie și petrografie.

Doctor în mineralogie (1899) își  studiile la Heidelberg. Se întoarce în țară în 1901 ca profesor și director al Liceului Internat din Iași.[2] Figură de seamă în lumea ştiinţifică românească, într-o vreme când cercetările petrografice şi mineralogice erau la noi abia la început.

Activitatea sa ştiinţifică a fost puternic influenţată de geologul Gr. Cobălcescu. La început, cercetările sale se refereau la tratarea diferitelor probleme de petrografie, după care s-au restrâns în studii de cristalografie. A fost membru de onoare al Societăţii de Mineralogie din Paris, membru în Societatea Ştiinţifică din Iaşi şi al Societăţii ştiinţifice şi literare Arhiva.[3]

Dintre lucrările sale amintim: Opera: Cristalele de sulfure de la Miera şi Valea Sărei (1906); Asupra minereurilor de mangan de la Şarul Dornei (1909). Moare la Bonn, la 28 august 1913, la doar 50 de ani.[4]

 

Prof. Emanuel Bălan

[1] C. Prangrati, Dicţionarul oamenilor de seamă din judeţul Neamţ : de la Grigore Ureche până în zilele noastre, Piatra Neamț, Editura Crigarux, 1999, p. 162.

[2]http://193.231.13.10:8991/F?func=findb&request=000012842&find_code=SYS&local_base=BCU10&CON_LNG=ENG.

[3] Personalități ieșene. Aniversări și comemorări. 2018, Editura Asachiană, Iași, 2017, p. 153.

[4] https://zch.ro/calendar-22-28-august-2014/.

Comenteaza

Adresa dvs. de mail nu va fi publicata pe site. Campurile obligatorii sunt marcate cu *