05. iulie 2020

Personalități ale Ținutului Neamț (XII). V.A. Gheorghiță, profesor, sculptor, dramaturg și traducător,

S-a născut la Pipirig, la 28 august 1886. După studiile primare în satul natal, urmează Școala Normală de Băieți „Vasile Lupuˮ din Iași. Remarcat de Spiru Haret, ministrul de atunci al educației, va fi trimis pentru desăvârșirea studiilor în Germania, la Munchen (1909-1913).

A fost pe rând porofesor la Școala Normală de Băieți „Vasile Lupuˮ din Iași, la Gimnaziul Mixt din  Târgu-Neamț (unde a fost și director între 1945-1946), Seminarul Teologic Veniamin Costachi Iași și[1]

La expoziția națională din 1906 prilejuită de sărbătorirea celor 40 de ani de domnie ai lui Carol I, primește medalia de bronz pentru sculptură. Participă la Salonul național din 1914 dar și cu expoziții la Viena, Berlin și Sofia. A pictat numeroase biserici printre care și cea din Răuceștii de Sus. A contribuit la editarea publicației Vestitorul satelor, colaborând și la publicațiile Albina, Năzuința ș.a. A publicat culegerea de umor „101 glume de la Tîrgu-Neamț. Culese și pieptănate de sculptorul V.A. Gheorghițăˮ, „Filosoful satului”, piesă de teatru și „Glume de leac”.[2]

A murit la Târgu-Neamț, la 22 august 1966, bucurându-se în timpul vieții de aprecierile unor oameni de cultură precum Titu Maiorescu, Octav Băncilă, C. Meissner, Leca Morariu sau G.T. Kirileanu.

Prof. Emanuel Balan

[1] Traian Cicoare, Oameni, locuri și comori spirituale din ținutul Neamț, Ed. Acțiunea, Piatra Neamț, 2021, p. 172-173.

[2] Constantin Tomșa, Personalități ale culturii din județul Neamț, Editurile Crigarux & Cetatea Doamnei, Piatra Neamț, 2014, p. 131. ; Vasile Vrânceanu, Trecute vieți de truditori din Ținutul Neamțului, Suceava, 2013, p. 15-18.