04. iulie 2020

Ministerul Educației: Vineri, pe 25 ianuarie, nu se țin cursuri

Privind suspendarea cursurilor în unitățile de învatamant preuniversitar în dată de 25 ianuarie 2019 în baza Hotărârii Guvernului României nr. 26/12.01.2017, privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS 5069/2016, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Adresa Ministerului Sănătății nr. 816/23.01.2019,

Ministrul Educației Naționale emite prezentul ordin:

Art. 1. în dată de 25 ianuarie 2019 se suspendă cursurile în toate unitățile de invatamdant preuniversitar din România.

Art. 2. Suspendarea cursurilor este urmaté de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate Ministerului Educației Naționale.

Art. 3. Direcția Generali Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Minorități, inspectoratele școlare județene și al Municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Comenteaza

Adresa dvs. de mail nu va fi publicata pe site. Campurile obligatorii sunt marcate cu *