Connect with us

Actualitate

Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț în ședinţa ordinară – 28 februarie 2020

Publicat

pe

 

PRIMARUL ORAȘULUI TÂRGUNEAMȚ emite următoarea dispoziție:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț în sedinţa ordinară pentru ziua de 28.02.2020, ora 1400, în sala de ședințe a Consiliului Local al orașului Târgu-Neamț.

Art.2 Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Proiectele de hotărâri si alte documente de prezentare si motivare au fost transmise pe support electronic si pe suport de hartie, spre avizare, celor 3 Comisii de specialiate ale Consiliului Local al Orasului Târgu-Neamţ, respectiv: Comisia nr.1- Buget-finante, studii, prognoze economico-sociale, administrarea domeniului public si privat, servicii publice, comert, agricultura si turism, Comisia  nr. 2 —Organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura si Comisia nr. 3 — Administratie  publica locala, juridica, ordine publica si drepturi cetatenesti, invatamant, sanatate, cultura, tineret  si sport, protectie copii, munca si protectie sociala.

Art.4 Doamnele si domnii consilieri locali sunt invitaţi sa formuleze si sa depuna amandamente la proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi, daca este cazul.

Art. 5 – Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al orasului Targu-Neamt , în termenul prevăzut de lege, prefectului Neamt.

 1. Proiect de Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a potenţialului preşedinte de

şedinţă pentru luna martie 2020. Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. Sava Bogdan

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui aviz de principiu în vederea vânzării unui teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării, a unui lot de teren aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ, situat în str. Vasile Alecsandri, bl. C1, sc. B, ap. 19, jud. Neamţ în suprafaţă de 23 mp, către Movilă

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui bun imobil teren, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu Neamţ, situat în str. Daciei nr. 4, jud. Neamţ în suprafaţă de 569 mp, către SC BET CONF SRL Târgu Neamţ

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: jr. IftodeOana

 

 1. Proiect de Hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 36 mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind emiterea unui acord de principiu în vederea lotizării unui teren care aparţine domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. .Proiect de Hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la HCL nr.157 din 30.05.2019 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Târgu- Neamţ.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea închirierii unui bun imobil (teren şi clădire) situat pe strada Lalelelor , aparţinând domeniului privat al oraşului Târgu- Neamţ

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui teren situat în Bulevardul Stefan cel Mare, aparţinând domeniului public al oraşului Târgu-Neamţ, către SC.DELGAZ GRID S.A. Iniţiator: Primar Harpa Vasilică

Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.157/30.05.2019 în sensul introducerii în domeniul public a unor mijloace fixe aferente investiţiei realizată din surse de finanţare publice- POS

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Rusu Ion

 

 1. Proiect de Hotărâre privind împuternicirea primarului oraşului Târgu Neamţ pentru realizarea demersurilor în vederea obţinerii licenţei de exploatare, negocierea, semnarea şi ridicarea acesteia de la Agenţia Naţională pentru Resurse

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ing. Daniel Amihailesei

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului activităţilor Casei Culturii

„Ion Creangă” Târgu-Neamţ pentru anul 2020 şi bugetul aferent organizării manifestărilor.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării manifestării „Zilele Ion Creangă”, ediția a L-a 28 februarie – 3 martie

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului și a bugetului aferent organizării Spectacolului „Pentru tine, dragă mamă“ – 29 februarie

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului aferent organizării unei conferințe în cadrul manifestării „După amieze culturale la Târgu-Neamț”, luna martie

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: director Cristina Cosma

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Naţional ,, Ştefan cel Mare,, Târgu-Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ec. Iosub Ecaterina

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea unei acţiuni de interes naţional.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ec. Iosub Ecaterina

 

 1. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru o persoană care se află într-o situaţie de necesitate deosebită.

Iniţiator: Primar Harpa Vasilică Prezintă: ec. Iosub Ecaterina

SURSA: primariatarguneamt.ro

 

Actualitate

Pentru cei care doresc să își ia rămas bun de la profesorul Gigel Birliba

Publicat

pe

De

Pentru cei care doresc să își ia rămas bun de la profesorul Gigel Birliba , trupul neînsuflețit al profesorului este depus la capela Bisericii „Sfântul Haralambie”. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 3 octombrie, ora 12:00.

Cine a fost :Gigel Bîrliba (06.05.1968, Târgu Neamț – 29.09.2020)

Master Arte Plastice Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași
Profesor de istorie
ACTIVITATEA ARTISTICĂ
Participări la expoziții de grup sau colective în țară și străinătate:
1995, ”Armonii Cromatice”, Galeriile ”Grumăzescu ” Iași,
1998 ”Culorile florilor”, Galeriile ”Grumăzescu ” Iași,
2000 ”Sensuri”, Galeriile ”Grumăzescu ” Iași,
5 – 25 sept. 2011, ”Cupe de cer” – Casa Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț,
15-30 ian. 2012, ”Ramuri” – Casa Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț,
Mai, 2013 ”Culoare, sunet, cuvânt” , Galeria ”Dava 77”, Piatra-Neamț.
2013, Bienala Națională de Artă Plastică ”Lascăr Vorel” Piatra Neamț, ediția a XIII-a
15 febr. – 30 mar. 2014 ”Rădăcini”, Sala ”Arcadia” – Pașcani,
7 sept -10 oct. 2014 ”Două cetăți, două orașe – Târgu Neamț – Cetatea Albă” – Sala de Consiliu – Primăria Târgu-Neamț,
10-20 oct. 2014 Concursul Internațional de Artă Vizuală ”Aurel Băeșu” – Piatra-Neamț, Biblioteca G.T.Kirileanu ”, Piatra-Neamț ,
1-15 nov. 2014 ”Târgul Culorilor” – Galeria ”Era ”– Piatra- Neamț,
3-13 febr. 2015, ”Salonul internațional de iarnă” – ”Galeriile Regale” – BCU – ” Mihai Eminescu” Iași,
Mai 2015, ”Două generații” – Casa Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț,
2015, Bienala Națională de Artă Plastică ”Lascăr Vorel” Piatra Neamț, ediția a XIV-a,
10-2 0 nov. 2015, ”Salonul internațional de toamnă” – ”Galeriile Regale” – BCU – ” Mihai Eminescu” Iași,
Martie 2016, ”Demnitate”, Festivalul ”Ion Creangă” – Biserica ”Sfântul Haralambie” Târgu-Neamț.
Aprilie 2018, Casa Culturii, ”Ion Creangă” TârguNeamț, ”Expoziția profesorilor de arte plastice”,
Decembrie 2018, ”Salonul de iarnă” UAP, Galeria ”Lascăr Vorel” – Piatra-Neamț,
Ianuarie 2019 Galeria ”Gheorghe Vadana” – Piatra -Neamț
Februarie 2019, ”Salonul internațional de iarnă” – ”Galeriile Regale” – BCU – ” Mihai Eminescu” Iași,
Martie 2019, ”Primăvara Artelor” UAP, Galeria ”Lascăr Vorel” – Piatra –Neamț,
Iunie 2019, ”Orașul artiștilor” UAP, Galeria ”Lascăr Vorel” – Piatra- Neamț
Decembrie 2019 ianuarie 2020, ”Salonul de iarnă” UAP, Galeria ”Lascăr Vorel” – Piatra-Neamț
6 decembrie 2019 – 31 ianuarie 2020 ” Lumină și culoare în lada de zestre a satului românesc” expoziție la Sala Baptisteriu a Muzeului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei
29 Februarie – 8 Aprilie 2020, Salonul Național de Plastică Mică Brăila Martie 2020 ”Primăvara Artelor” UAP, Galeria ”Lascăr Vorel” – Piatra –Neamț,
Iunie 2020, ”Orașul artiștilor” UAP, Galeria ”Lascăr Vorel” – Piatra –Neamț
Expoziții personale în țară și străinătate:
14-23 dec. 2011, ”Permanențe” – Casa Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț,
10 – 23 dec. 2012, ”Dor de înălțimi” – Muzeul de istorie și etnografie Târgu-Neamț,
12-30 dec. 2014, ”Lumină lină” – Casa Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț,
10-12 sept. 2015 ”La Porțile Cerului” Conferința Internațională ”Istoria românilor și criza identității” – Casa
Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț,
1-25 febr. 2016, ”Zborul” – Martie 2016 , Casa Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț
Martie 2016 ”Demnitate”, Festivalul ”Ion Creangă” – Casa Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț.
Septembrie 2017 ”Taine”, Casa Culturii ”Ion Creangă” Târgu-Neamț.
Aprilie 2019 ”Rugăciune Maramureșeană” Galeria ”Gheorghe Vădana” – Piatra- Neamț
Tabere de creație în țară și străinătate:
– oct. 2014, ”Două cetăți, două orașe” – Târgu-Neamț – Cetatea Albă” – Târgu-Neamț și Cetatea Albă
– 20 iul. 2016, ”Casa Prieteniei” în colaborare cu înalte instituții de cultură din Republica Moldova – Chișinău și Târgu-Neamț
August 2020 Tabăra de Creație Plastică de la Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Boroaia, jud. Suceava.
Alte forme de activitate (conferințe, prelegeri, articole, etc):
Conferințe:
”Cetatea Neamț în operele artiștilor plastici” – Conferința ”Cetatea Neamț – reper în cultura română” , 5 oct. 2013.
Articole:
”Sincretismul în arta primitivă. Metamorfoze” în ”Incursiuni pedagogice”, Nr.1/2011, Editura 3D ARTE, ISSN 2065 – 1325,
”Artiștii japonezi și New Art” , în ”Incursiuni pedagogice”, Nr.3/2011 Editura 3D ARTE, ISSN 2065 – 1325 ,
”Pictorii români și Războiul de Independență a României” , ”Cinste Eroilor”, ISBN 978-606-624-443-5,
”Ansamblul brâncușian de la Târgu-Jiu”, ”Cinste Eroilor”, ISBN 978-606-624-443-5,
”Coloana de cer”, în ”Oglinda Oglinzilor”, nr 2/ 12, ISSN 1844 – 3842.
”Arta eroică la pictorii români”, în ”Oglinda Oglinzilor”, nr 2/ 14, ISSN 1844 – 3842.
Membru al Asociației ”iArt”,
Membru fondator al Asociației și vicepreședinte al ”Centrului Regional de Educație Estetică” ,
Premii, distincții, burse:
2013, Premiul al II-lea la Concursul Național ”Omagiu – Ștefan Luchian”, Zaharia Beatrice,
2013 Diplomă de Excelență – Pictură – Gala Excelenței Nemțene,
2014 Nominalizare pentru pictură – Concursul Internațional de Creație Vizuală ”Aurel Băeșu” – 2014,
2014 Diplomă de Excelență (pictură) – Zilele ”Ion Creangă”,
2015 Diplomă de Excelență (pictură) – Conferința Națională – ”Criza identității”,
2016 Diplomă de Excelență – pictură – Festivalul ”Ion Creangă”,
2017 Diplomă de Excelență- pictură – Festivalul ”Ion Creangă”,
2018 Premiul ”Ion Creangă” – Chișinău.

Continua sa citesti

Actualitate

Drum lin spre cer, prof. Gigel Bîrliba

Publicat

pe

A încetat din viață prof. Gigel Bîrliba, artist plastic și profesor de istorie. Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor de breaslă și tuturor celor care l-au cunoscut.

Dumnezeu să îl așeze la odihna cea bună!

 

Continua sa citesti

Actualitate

FOTO | 450 de grame de trufe negre culese ilegal în pădurea din zona Secu

Publicat

pe

4.000 de lei amendă pentru  a fost jackpot-ul zilei de 24 septembrie pentru 2 bărbați nemțeni.
Însoțiți de 4 câini antrenați pentru căutare, cei doi bărbați au fost depistați joi, 24 septembrie, de jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Vânători-Neamț în pădurea din zona Secu.
„Diamantele negre” au fost confiscate și predate reprezentanților Ocolului Silvic Vânători-Neamț.

Continua sa citesti

Popular