04. iulie 2020
8 mai, 201811min4510
Construirea complexului de agrement ”ȚINUTUL LUI CREANGĂ”

Anunţ privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare privind Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism, în vederea introducerii în intravilan a unui teren pentru construirea complexului de agrement ”ȚINUTUL LUI CREANGĂ” Oraș Tîrgu Neamț, jud. Neamț, ETAPA a II – a

În conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr.2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea „Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a veni cu eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor preliminare ale Planului Urbanistic Zonal în vederea introducerii în intravilan a unui teren pentru construirea COMPLEXULUI DE AGREMENT ”ȚINUTUL LUI CREANGĂ”, PE IMAȘ AERODROM.
Publicăm astăzi 03.05.2018 pe site-ul Primăriei orașului Tîrgu Neamț la adresa www.primariatgneamt.ro, secțiunea DEZBATERI PUBLICE – Activitatea de informare şi consultare a publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului şi afişăm pe 3 panouri conforme, rezistente la intemperii, în loc cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate(în fața Primăriei, în fața Casei Culturii, în zona Barieră – în apropiere de Imaș Aerodrom) datele de identificare ale obiectivului:
Denumirea obiectivului de investiții:
P.U.Z. – Plan Urbanistic Zonal în vederea introducerii în intravilan a unui teren pentru construirea complexului de agrement ”ȚINUTUL LUI CREANGĂ”, situat pe imaș Aerodrom, oraș Tîrgu Neamț, jud.Neamț
Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ

Elaborator: SC TOPOPREST S.R.L.
B-dul Dacia, Bl.7, Sc.A, Ap.4, parter, Piatra Neamț, Jud.Neamț

PROPUNERE
Prezenta documentaţie are ca obiect introducerea in intravilan a suprafetei de teren in marime de 601523 m.p. (60,1523ha) amplasata in extravilanul orasului Tg Neamt, jud Neamt, in imediata vecinatate cu limita intravilanului oras Tg Neamt, in vederea realizării Complexului de Agrement “TINUTUL LUI CREANGA” Tg Neamt.
Terenul studiat este proprietatea judetului Neamt, prin Consiliul Judetean Neamt inscris in carte funciara sub nr. 51470 Tg Neamt.
Suprafata terenului proprietatea judetului Neamt este rezultat al transferului de proprietate conform HCL nr. 214/2017 și HCL Tg. Neamt nr. 266/2017 a acestui teren de catre orasul Tg Neamt, din proprietatea publica a acestuia.
SUPRAFATA ZONEI STUDIATE – 601523 m.p.
Zona propusă va avea destinația de zonă de servicii turistice și funcțiuni complementare.
Complexul de agrement ”Ținutul lui Creangă”este divizat în 4 zone:

Zona 1 Sat de vacanță
Zona 2 Zonă de spectacole
Zona 3 Hipodrom
Zona 4 Zona de agrement tip „Legoland”

Zona 1 Sat de vacanță (17 ha)
Zone funcţionale
IS – Zonă pentru instituţii şi servicii
Unităţi comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii
Construcţii administrative
Unităţi pentru turism
Unităţi de cultură
Unități de cult
P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement

Funcţiunea dominantă – Zonă pentru instituții și servicii
Zona este alcătuită din: sat de vacanță, zonă de sport și relaxare, zonă de odihnă – parc, zonă de joacă pentru copii, parc aventură, zonă de campare și staționare rulote.

Zona 2 Zonă de spectacole (20 ha)
Zone funcţionale
IS – Zonă pentru instituţii şi servicii
Unităţi comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii

P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement
Funcţiunea dominantă – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement . Cuprinde o zona pentru spectacole si o cale de acces camioane cu parcare

Zona 3 Hipodrom (20 ha)
Zone funcţionale
IS – Zonă pentru instituţii şi servicii
Unităţi comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii
Construcţii administrative
P – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement
Funcţiunea dominantă – Zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement
Zona este alcătuită din: pistă ovală (pentru competiții), clădiri auxiliare (manejuri acoperite, grajduri, boxe pentru cai, etc.), piste pentru antrenament, tribune pentru spectatori, turn destinat arbitrilor și spații administrative.

Zona 4 Zonă de agrement tip “Legoland” (3 ha)
Zone funcţionale
IS – Zonă pentru instituţii şi servicii
Unităţi comerciale, de alimentaţie publică şi prestări servicii – recreere și agrement.
Cuprinde o zonă de joacă pentru copii cu diverse atracții și jocuri tematice și un spațiu comercial/casă de bilete.

În toate cele 4 zone pot fi admise și alte construcții necesare dezvoltării zonei cu respectarea condițiilor impuse de specificul acesteia – Complex de agrement.
BILANŢ TERITORIAL PROPUS
Teren zona de studiu – teren proprietate Județul Neamț
Suprafața totală ST -601523mp
Suprafața construită SC= 84000 mp
Suprafața Desf.-57000 mp
Supraf.Transp.- 28305 mp
Supraf.rețele – 8000 mp
Supraf.liberă – 481218 mp
POTpropus=20%
CUTpropus=0,35

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri asupra documentelor disponibile la Primăria orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice în perioada 03.05.2018 – 27.05.2018, între orele 08.00 – 16.00.
Publicul este invitat să participe la: consultarea documentaţiei şi formularea sugestiilor (în scris) în perioada 03.05.2018 – 27.05.2018 la sediul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice zilnic între orele 08.00 – 16.00.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA :
DEZBATERE PUBLICĂ la sediul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 în sala de şedinţe, în data de 29.05.2018, ora 16.00.
Observaţiile sunt necesare în vederea finalizării elaborării P.U.Z. Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin publicare pe pagina de Internet a Primăriei orașului Tîrgu Neamț la adresa www.primariatgneamt.ro, secțiunea DEZBATERI PUBLICE – Activitatea de informare şi consultare a publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului, în termen de 10 zile de la încheierea termenului de primire a observațiilor și propunerilor.
Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului:
– Ing. Rusu Ion, Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului
– Cons. Mihaela Rotaru-Popa – Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice – Primăria orașului Tîrgu Neamț, telefon:0233790245; int. 105; email: tgnt@primariatgneamt.ro
Mai multe detalii despre acest PUZ găsiţi la adresa http://primariatarguneamt.ro/activitatea-de-informare-si-consultare-a-publicului-pentru-documentatiile-de-urbanismamenajarea-teritoriului

Comenteaza

Adresa dvs. de mail nu va fi publicata pe site. Campurile obligatorii sunt marcate cu *